Naczyniak wątroby

Naczyniak krwionośny jest najczęściej spotykanym łagodnym nowotworem wątroby. Częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Wykrywany jest podczas rutynowych badań USG. Naczyniaki krwionośne uważane są za zmiany wrodzone, ale ich wzrost występuje pod wpływem stymulacji estrogenami. Rozpoznaje się je najczęściej około 40 roku życia. Wyróżniamy naczyniaki włośniczkowe i jamiste. Male naczyniaki są bezobjawowe, duże jamiste o średnicy około 10 cm dają dolegliwości bólowe spowodowane objawami uciskowymi. Czasami towarzyszą im stany podgorączkowe. Do rozpoznania naczyniaka stwierdzonego w badaniu USG można się posiłkować tomografią komputerową. Badania laboratoryjne najczęściej pozostają w normie. W większości przypadków naczyniaki wątroby nie wymagają leczenia. Leczenie chirurgiczne należy rozważyć w przypadku naczyniaków o średnicy większej niż 10 cm z powodu możliwości ich pęknięcia i powstania krwotoku.

dr n. med. Marek Rodzeń, Specjalista Chirurgi Ogólnej, Specjalista Chirurgii Onkologicznej, Certyfikowany Lekarz Medycyny Estetycznej